Ισολογισμός 2014

Επισυνάπτεται ο προυπολογισμός της εταιρίας.