Επιχειρηματική Ηθική

Το καθήκον των συνετών είναι να επιδιώκουν τη διατήρηση και την αναπτυξη της επιχείρησης τους με έντιμα και νόμιμα μέσα.

- Οικονομικός XI

Ο Λυκούργος δημιούργησε εμπόδια και στον πλουτισμό από παρανομίες.

 

-Λακεδαιμονίων Πολιτεία VII

Καμία ερώτηση δεν έχει ανάγκη ψευδούς απάντησης.

 

-Κύρου Παιδεία Η ΙV

Έχω ως αρχή να αγωνίζομαι και να αναπτύσσω την επιχείρηση μου έντιμα.

 

-Οικονομικός XI

Δεν θα προτιμούσε τα παράνομα και εύκολα κέρδη περισσότερο από τα έντιμα και δίκαια που τα αποκτά κανείς με ανάληψη ευθυνών.

- Οικονομικός XI